Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

8245 1aa0

X

Reposted fromKiro Kiro viaserplesniowy serplesniowy
xoxoyxy
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— "Lalka" B.Prus
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
Może naprawdę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedyś, przed wiekami, jedną całość?...
— "Lalka" B.Prus
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko
— Marcin Świetlicki
Reposted frompanimruk panimruk viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
Jeśli zostałeś obdarzony szczęściem, używaj go w cichości i nie chwal się nim, gdyż zazdrość szybko Ci je zatruje.
— Christian F. Gellert/ zapamiętaj!
Reposted fromtimetolove timetolove viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamaybeyou-xx maybeyou-xx
xoxoyxy
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viamaybeyou-xx maybeyou-xx
6437 7ce1 500
xoxoyxy
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Reposted fromextraordinary extraordinary viaola4650 ola4650
xoxoyxy

jeżeli zaczyna Ci na kimś zależeć, to lepiej od razu strzel sobie w łeb. Na pewno będzie mniej bolało .


xoxoyxy
Musisz zrozumieć, że nie jestem już tą dziewczyną, którą byłam kiedyś. Nie jestem doskonała, jak nikt z nas. Miotam się, gdy mam dokonać wyboru, popełniam błędy i często nie bardzo wiem, kim naprawdę jestem, co właściwie robię, czy moje życie w ogóle ma jakiś sens.
— Nicholas Sparks "Dla Ciebie wszystko"
xoxoyxy
 Jestem w najlepszym momencie swojego życia. I każdy dzień jest lepszy niż poprzedni.
— pokolenieikea.com
Reposted fromcheri cheri viamyinstantneed myinstantneed
xoxoyxy
0285 09c1
xoxoyxy
Jestem kimś,kto umiera w środku,ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viamyinstantneed myinstantneed
xoxoyxy
xoxoyxy
Zanim pokochasz innych, musisz najpierw miłować samego siebie, albowiem na tym świecie wszystko się zasadza na trosce o samego siebie.
— Zbrodnia i kara
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamyinstantneed myinstantneed
xoxoyxy
Jeśli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesję na punkcie tego, do czego dążysz.
— znalezione
Reposted frominpassing inpassing viamyinstantneed myinstantneed
xoxoyxy
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl